Modułowość


Elastyczność

Modułowy system oczyszczania ścieków jest ściśle dopasowany do potrzeb klienta. W przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zdolności oczyszczania ścieków, w dowolnym momencie można rozbudować system poprzez dostawianie kolejnych modułów, kompletnie wyposażonych w potrzebne instalacje oraz urządzenia. Taka możliwość etapowej realizacji inwestycji gwarantuje inwestorom zabezpieczenie budżetu oraz wykonanie kolejnych zadań.

Czas

Gotowe moduły w postaci prefabrykatów dostarczane są na miejsce lokalizacji inwestycji. Już na etapie budowy w fabryce instalowane są agregaty, które następnie zostają przetestowane. Oczyszczalnia zostaje zainstalowana na płaskiej powierzchni, bez konieczności wykonywania głębokościowych i kosztowych prac budowlanych. Modułowe oczyszczalnie powstają w bardzo krótkim czasie, co pozwala na szybkie zrealizowanie zadania i uzyskanie zamierzonego parametru oczyszczania ścieków.

Efekt

W zależności od potrzeby oraz przeznaczenia oczyszczalnie Drecotec GmbH Wasserunion dostarczane i wyposażone są w unikalny system pakietowych złóż, gwarantujący ich wysoką wydajność zgodną z wymogami Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania ścieków. Wieloletnie doświadczenie oraz optymalizacja procesów oczyszczania ścieków sprawiają, że zużycie energii i ilość zanieczyszczeń są na niewielkim poziomie.

To wszystko prowadzi do obniżenia kosztów całego przedsięwzięcia.

Jakość


Moduły wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej – kwasoodpornej. Zastosowane elementy dostarczane przez znanych kooperantów w poszczególnych procesach wykonane są bezspoinowo – odporne na agresywne działanie ścieków.

Realizując inwestycję z Drecotec GmbH-Wasserunion to gwarancja jakości na kolejne 25 lat.

Wymiary


Optymalizacja procesów oraz wysokowydajne metody stosowane w modułach pozwalają wznieść oczyszczalnię na niewielkiej powierzchni. Dla oczyszczalni o przykładowej przepustowości 120m3 wymagana powierzchnia to 13 m x 3 m. Moduły wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia oraz agregaty mogą być zainstalowane nad ziemią lub zostać częściowo zalane. Niewielkie emisje sprawiają iż, oczyszczalnie mogą zostać zlokalizowane w bliskich odległościach od innych obiektów.