Oczyszczalnie przemysłowe


Modułowe oczyszczalnie ścieków są również doskonałym rozwiązaniem w przemyśle.

Niewielka powierzchnia potrzebna pod budowę oczyszczalni oraz kompaktowy sposób jej wykonania umożliwia zlokalizowanie jej na terenie zakładu. Dzięki znikomym emisjom oczyszczalnie mogą być usytuowane w małej odległości od procesów technologicznych. Rozwiązania te pozwalają na krótszą instalację przewodową oraz ponowne wykorzystanie oczyszczonej wody przemysłowej.

Połączenie procesów wstępnego oczyszczania chemicznego z biologiczną oczyszczalnią pozwala na oczyszczanie różnych ścieków przemysłowych. Stosując takie rozwiązanie jak przesiew, neutralizacja, flotacja w połączeniu z biologią tworzą całość. Proponowane przez nas systemy mogą być przystosowane do instalacji pośredniej jak i bezpośredniej. Realizując najbardziej wyszukane zadania między innymi w prowadzeniu przemysłowych oczyszczalni ścieków stale zdobywamy doświadczenie, które pozwala na optymalne dopasowanie do specyficznych wymogów każdego Klienta.

Zapraszamy do kontaktu oraz stałej współpracy.


Zastosowanie

Dzięki elastycznym możliwościom technologicznym przemysłowe oczyszczalnie ścieków znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, zlokalizowanych w różnych częściach Europy. Są one wykorzystywane w:

  • przemyśle włókienniczym, tekstylnym,
  • rzeźnictwie, przetwórstwie mięsnym i rybnym,
  • mleczarstwie i przetwórstwie mleczarskim,
  • browarnictwie, destylacji,
  • przemyśle sokowniczym i winiarskim,
  • przemyśle drzewnym i papierniczym.

Zakład testowy

Wykorzystanie modułowych komponentów pozwala na szybką budowę zakładu testowego oraz szybkie podłączenie prądu do modułu. Takie rozwiązanie pozwala na optymalne dopasowanie oczyszczalni do potrzeb inwestora bez konieczności doświadczeń laboratoryjnych.